(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Sonar Sensörlerini Terminalden Okuma

Description: Sonar sensör topiğini bilgisayarda terminalden okuma

Tutorial Level: BEGINNER

Next Tutorial: Sonar Sensör icin Basit Subscriber Yazma

Bilgisayar tarafında terminalden sonar sensörlerini okumak için senkronizasyon düğümlerini çalıştırmak gerekmektedir.

# pc
> roslaunch master_discovery_fkie master_discovery.launch

# pc
> roslaunch master_sync_fkie master_sync.launch

Başka bir terminalde rostopic komutu ile sonar verisi okunabilir. Varsayılan ayarlarda kullanılan topik ismi /sensor/sonar<n> şeklindedir. n senörün numarasını belirtmektedir. 3 tane sensör kullanığı örneği üzerinden bakarsak /sensor/sonar0, /sensor/sonar1, /sensor/sonar2 isimli topiklerden veriler okunabilecektir. Örnek olarak 0 nolu sensörün verisini okumak için aşağıdaki kodu kullanıbiliriz.

# pc
> rostopic echo /sensor/sonar0

Topik hakkında bilgi almak için ise aşağıdaki kod kullanılır.

# pc
> rostopic info /sensor/sonar0

Wiki: evarobot_sonar/Tutorials/indigo/Sonar Terminalden Okuma (last edited 2015-09-02 08:44:40 by makcakoca)