Note: Bu ders önceki dersleri tamamladığınızı varsaymaktadır: Evarobot Kurulumu, Bilgisayar Kurulumu, Ağ Ayarları.
(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Evarobot'u Çalıştırma

Description: Evarobot'u ayağa kaldırmak için yapılması gerekenler.

Tutorial Level: BEGINNER

Bu derste temel başlangıç olması adına evarobot içerisindeki bütün ROS sensör ve sürücüleri çalıştırmak için kullanılan kodun kullanımından bahsedilecektir. Aşağıdaki gibi start.launch dosyası çalıştırıldığında önceki tutorial'lar başarı ile tamamlandı ise bilgisayar tarafında sensörlerin okunması ve sürücülerin kontrolü yapılabilmektedir.

> roslaunch evarobot_start start.launch 

Evarobot ROS paketlerinin bireysel olarak daha detaylı incelemesi ilerleyen derslerde işlenecektir.

Wiki: Robots/evarobot/tr/Tutorials/indigo/Evarobot Bringup (last edited 2015-09-01 13:40:55 by makcakoca)