(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Evarobot Kullanımı

Description: Evarobot'u çalıştırma ve haberleşme varyasyonları incelenmektedir.

Tutorial Level: BEGINNER

Evarobot ile bir çok farklı varyasyonlarda iletişime geçilerek çalışılabilmektedir. Bu kılavuzda başlangıç seviyesinde önerdiğimiz iki varyasyon üzerinde durulacaktır. Örnekte tekli robot ile çalışmak için ayarlamalar yapılmaktadır. Çoklu robotlar ile çalışmada detay almak için sitemiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Evarobot üzerinde modem kullanarak uzaktan gözlemleme yapabilir veya robotu kontrol edebilirsiniz.

evarobot_kullanim-01.png


Yüksek kapasitede işlemler yapmaya ihtiyaç duyulduğunda minipc ya da dizüstü bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.

evarobot_kullanim-02.png


Wiki: Robots/evarobot/tr/Tutorials/indigo/Evarobot Kullanimi (last edited 2015-09-15 11:59:18 by makcakoca)