(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Lidar

Description: Evarobot üzerindeki RPLidar'ın kullanımı

Tutorial Level: BEGINNER

Next Tutorial: Enkoder

Evarobot üzerindeki lidar sensör hakkında daha detaylı bilgi için rplidar ros paketi incelenebilir. Ders kapsamında Türkçe kaynak oluşturması adına yüklemek ve çalıştırmak için yapılması gerekenlerden kısaca bahsedilecektir.

Paketin kaynak kodu indirilir ve derlenir.

> cd ~/catkin_ws/src
> git clone https://github.com/robopeak/rplidar_ros.git -b slam
> cd ~/catkin_ws
> catkin_make

Rplidar'ı çalıştırmak için usb sürücüsüne izin vermek gerekmektedir.

> sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0

Sadece rplidar'ı çalıştırmak için,

> roslaunch rplidar_ros rplidar.launch

Rplidar ile birlikte rviz'de görselleştirme de yapmak için view_rplidar.launch dosyası kullanılabilir.

> roslaunch rplidar_ros view_rplidar.launch


rviz_lidar.png


Wiki: Robots/evarobot/tr/Tutorials/indigo/Lidar (last edited 2015-09-04 07:55:45 by makcakoca)