Note: Bu ders önceki dersleri tamamladığınızı varsaymaktadır: Evarobot Kurulumu, Bilgisayar Kurulumu, Ağ Ayarları.
(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Bilgisayarı Çalıştırma

Description: Bilgisayardan evarobotunuzu kontrol etmek için yapmanız gerekenler.

Tutorial Level: BEGINNER

Next Tutorial: Evarobot'u Çalıştırma

Evarobot'a güç verildiğinde evarobot_wifi isminde kablosuz ağ oluşmakta ve EKB(Elektronik Kontrol Birimi) açılmaktadır. Bilgisayardan evarobot_wifi(Şifre: inomuh2015) ağına girilir ve ssh ile Evarobot'a bağlanılır. SSH bağlantısı yapmak için aşağıdaki kod çalıştırılır.

> ssh root@evarobotDSK

Evarobot üzerinde ROS kütüphanelerini çalıştırmak için süper kullanıcı olarak giriş yapmak gerekmektedir. SSH yaptıktan sonra süper kullanıcı girişi aşağıdaki kod çalıştırılarak yapılır.

> sudo -s

Evarobot içerisinde her yeni bir terminal açmak istenildiğinde yukarıdaki iki kod bilgisayar terminalinde çalıştırılmalıdır.
Bilgisayar tarafında robot ile haberleşmeyi yapabilmek için aşağıdaki iki kod farklı terminalleri açmak yeterli olacaktır.

> roslaunch master_discovery_fkie master_discovery.launch

> roslaunch master_sync_fkie master_sync.launch

Wiki: Robots/evarobot/tr/Tutorials/indigo/PC Bringup (last edited 2015-09-01 13:53:52 by makcakoca)