(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

IMU Sensörünü Çalıştırma

Description: Evarobot üzerindeki IMU sensörlerini uzaktan çalıştırma

Tutorial Level: BEGINNER

Next Tutorial: IMU Sensörünü Terminalden Okuma

Evarobot üzerindeki imu sensörünü çalıştırmadan önce Evarobot'a ssh ile bağlanılır.

# evarobot
> ssh pi@evarobotDSK
> sudo -s

IMU sensörünü çalıştırmak için aşağıdaki kodu terminalde çalıştırmak yeterli olacaktır. evarobot_minimu9 isimli launch dosyası imu sensörünü çalıştırmaktadır. Launch dosyasının aldığı parametreler hakkında bilgi almak için evarobot_minimu9 sayfasını kullanabilirsiniz.

# evarobot
> roslaunch evarobot_minimu9 evarobot_minimu9.launch

Bilgisayar ile Evarobot'un konuşabilmesi için multimaster_fkie paketinde keşif ve senkronizasyon için kullanılan iki düğümü çalıştırmamız gerekmektedir.

# evarobot
> roslaunch master_discovery_fkie master_discovery.launch

# evarobot
> roslaunch master_sync_fkie master_sync.launch

Wiki: evarobot_minimu9/Tutorials/indigo/IMU Calistirma (last edited 2015-09-02 08:34:32 by makcakoca)