(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

IMU Sensörünü Terminalden Okuma

Description: IMU sensör topiğini bilgisayarda terminalden okuma

Tutorial Level: BEGINNER

Next Tutorial: IMU Sensör icin Basit Subscriber Yazma

Bilgisayar tarafında terminalden imu sensörünü okumak için senkronizasyon düğümlerini çalıştırmak gerekmektedir.

# pc
> roslaunch master_discovery_fkie master_discovery.launch

# pc
> roslaunch master_sync_fkie master_sync.launch

Başka bir terminalde rostopic komutu ile imu verisi okunabilir.

# pc
> rostopic echo /imu_data

Topik hakkında bilgi almak için ise aşağıdaki kod kullanılır.

# pc
> rostopic info /imu_data

Wiki: evarobot_minimu9/Tutorials/indigo/IMU Terminalden Okuma (last edited 2015-09-02 08:47:05 by makcakoca)