ROS Kurulumu ve Konfigurasyonu

 • Öncelikle sistemin güncelliği aşağıdaki kodla kontrol edilir.
  • $ sudo apt-get update

 • Tam sürümün (ROS,rqt,rviz,robot-generic kütüphaneleri,2D/3D simulatörler,navigasyon ve 2D/3D perspektif) kurulumu için aşağıdaki kod kullanılır.
  • $ sudo apt-get install ros-kinetic-desktop-full

 • ROS’u kullanmadan önce ROS’un sistem gerekliliklerinin denetimini yapmamızı kolaylaştıran rosdep paketini kurmalıyız. Bunun için aşağıdaki kodlar kullanılır.
  • $ sudo rosdep init

  • $ rosdep update

 • Yeni bir kabuk her başlatıldığında, ROS ortam değişkenleri bash oturumunuza otomatik olarak eklenirse aşağıdaki kodları kurmak bu tarz işlemlerde kullanışlıdır.
  • $ echo “source /opt/ros/kinetic/setup.bash” >> ~/.bashrc

  • $ source ~/.bashrc

 • Son olarak paket kurulumu için kullanılacak bağlılıklar (dependencies) kurulumu için indirmemiz gereken bazı araçların kodları aşağıdadır.
  • $ sudo apt-get install python-rosinstall python ros-install-generator python-wstool buildessential

(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

ROS Kurulumu ve Konfigurasyonu

Description: Bu kısımda ROS ortamının kurulumu ve çalıştırılması için yapılması gerekenler açıklanmıştır.

Tutorial Level:

Wiki: tr/ROS/Tutorials/ROS Kurulumu ve Konfigürasyonu (last edited 2019-03-28 11:41:17 by AlimKeremErdoğmuş)