(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Sonar Sensörünü Çalıştırma

Description: Evarobot üzerindeki sonar sensörlerini uzaktan çalıştırma

Tutorial Level: BEGINNER

Next Tutorial: Sonar Sensörlerini Terminalden Okuma

Evarobot üzerindeki sonarları çalıştırmadan önce Evarobot'a ssh ile bağlanılır.

# evarobot
> ssh pi@evarobotDSK
> sudo -s

Sonar sensörlerini çalıştırmak için aşağıdaki kodu terminalde çalıştırmak yeterli olacaktır. evarobot_sonar isimli launch dosyası sonar sensörleri çalıştırmaktadır. Launch dosyasının aldığı parametreler hakkında bilgi almak için evarobot_sonar sayfasını kullanabilirsiniz.

# evarobot
> roslaunch evarobot_sonar evarobot_sonar.launch

Bilgisayar ile Evarobot'un konuşabilmesi için multimaster_fkie paketinde keşif ve senkronizasyon için kullanılan iki düğümü çalıştırmamız gerekmektedir.

# evarobot
> roslaunch master_discovery_fkie master_discovery.launch

# evarobot
> roslaunch master_sync_fkie master_sync.launch

Wiki: evarobot_sonar/Tutorials/indigo/Sonar Calistirma (last edited 2015-09-02 08:30:13 by makcakoca)