ROS (Hệ điều hành cho robot) cung cấp các thư viện và các công cụ để giúp các nhà phát triển phần mềm tạo ra các ứng dụng cho robot. Nó cung cấp phần cứng trừu tượng, trình điều khiển thiết bị, thư viện, hiển thị trực quan, tin nhắn gưởi nhận, quản lý gói, và nhiều hơn nữa. ROS được cấp phép theo giấy phép nguồn mở BSD.

Available Translations: German | Spanish | French | Italian | Japanese | Korean | Brazilian Portuguese | Portuguese | Русский (Russian) | Thai | Turkish | 简体中文 | Ukrainian | Vietnamese

ROS:

 • Cài đặt

  • Cài đặt ROS trên máy.

  Dẫn nhập

  • Tìm hiểu về các khái niệm, thư viện, tổng quan về ROS.

  Hướng dẫn

  • Hướng dẫn từng bước để học và thực hành ROS

  Đóng góp

  • Làm thế nào để tham gia với cộng đồng ROS.

  Hỗ trợ

  • Tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề.

Phần mềm:

Phần cứng robot:

 • Robots

  • Robots mà bạn có thể sử dụng với ROS.

  Cảm biến

  • Trình điều khiển cảm biến cho ROS.

  Động cơ

  • Trình điều khiển, bộ điều khiển động cơ cho ROS.

Ấn phẩm, các khóa học và sự kiện:

 • Bài báo

  • Các bài báo đã xuất bản với việc triển khai mã nguồn mở có sẵn.
 • Sách

  • Sách đã xuất bản với tài liệu và hướng dẫn với mã nguồn mở có sẵn.
 • Khóa học

  • Các khóa học sử dụng hoặc giảng dạy ROS.
 • Sự kiện

  • Các sự kiện và tài liệu dựa trên ROS.

There are several mirrors of this wiki for use around the world

Wiki: vn (last edited 2017-08-08 02:55:06 by HoangGiang88)