ROS Dosyalama Konseptleri ve Araçlarının Tanıtımı

 • Bu tutorialda kullanılmak üzere ‘ros-tutorials’ adında bir paket yaratılır.
  • $ sudo apt-get install ros-kinetic-ros-tutorials

 • Genel olarak dosya sistemleri paketler ve manifestler (package.xml) olarak ikiye ayrılır. Paketler ROS birim kodlarından yazılım organizasyonları yapılmasını sağlayan

araçlardır.Manifestler ise paketler hakkında bilgilerin yer aldığı dosyalardır. (Bir nevi paketlerin etiketleri denebilir. İçinde lisanslar, paket çeşitleri, kodlamayı yapan kişinin adı gibi bilgiler yer alır.)

 • ROS paketlerinin kontrolü ve kullanımı ile ilgili bir çok ROS aracı vardır.Bunlardan bazıları

şunlardır:

rospack:

Paketlerle ilgili bilgi alınmasını sağlayan araçtır.Kullanımı aşağıda verilmiştir.

 • $ rospack find [package_name]

Example:

 • $ rospack find roscpp

 • output: YOUR_INSTALL_PATH/share/roscpp

roscd:

Paketin kütüphanesinin doğrudan değiştirilmesini (klasörden klasöre geçmemizi) sağlayan araçtır.Kullanımı aşağıda verilmiştir.

 • $ roscd [locationname[/subdir]]

Example:

 • $ roscd roscpp

 • $ pwd

 • output: YOUR_INSTALL_PATH/share/roscpp

roscd_log:

ROS üzerinde yapılmış işlemlerin loglarını (işlem kayıtlarını) açmamızı sağlayan araçtır.

rosls:

Dosya içinde yer alan paketlerin listelenerek gösterilmesini sağlayan araçtır.Kullanımı roscd ile aynıdır.

(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Description:

Tutorial Level:

Wiki: tr/ROS/Tutorials/ROS Dosyalama Konseptlerinin ve Araçlarının Tanıtımı (last edited 2019-03-28 11:41:56 by AlimKeremErdoğmuş)