Show EOL distros: 

cob_apps: cob_2dnav | cob_2dslam | cob_arm_navigation | cob_bringup | cob_component_test | cob_dashboard | cob_generic_states | cob_mmcontroller | cob_script_server | cob_simpledrive | cob_simpletrajectories | cob_tactiletools | cob_teleop | cob_webportal

Package Summary

This package provides a simple GUI for operating Care-O-bot.

cob_command_tools: cob_command_gui | cob_dashboard | cob_interactive_teleop | cob_script_server | cob_teleop

Package Summary

cob_dashboard is a modified version of [[pr2_dashboard]].

cob_command_tools: cob_command_gui | cob_dashboard | cob_interactive_teleop | cob_script_server | cob_teleop

Package Summary

cob_dashboard is a modified version of [[pr2_dashboard]].

cob_command_tools: cob_command_gui | cob_dashboard | cob_interactive_teleop | cob_script_server | cob_teleop

Package Summary

cob_dashboard is a modified version of [[rqt_pr2_dashboard]].

cob_command_tools: cob_command_gui | cob_dashboard | cob_interactive_teleop | cob_script_server | cob_teleop

Package Summary

cob_dashboard is a modified version of [[pr2_dashboard]].

cob_command_tools: cob_command_gui | cob_dashboard | cob_helper_tools | cob_interactive_teleop | cob_monitoring | cob_script_server | cob_teleop

Package Summary

cob_dashboard is a modified version of [[pr2_dashboard]].

 • Maintainer status: maintained
 • Maintainer: Felix Messmer <felixmessmer AT gmail DOT com>, Florian Weisshardt <fmw AT ipa.fhg DOT de>
 • Author: Alexander Bubeck <aub AT ipa.fhg DOT de>
 • License: Apache 2.0
 • Source: git https://github.com/ipa320/cob_command_tools.git (branch: indigo_release_candidate)
cob_command_tools: cob_command_gui | cob_dashboard | cob_helper_tools | cob_interactive_teleop | cob_monitoring | cob_script_server | cob_teleop

Package Summary

cob_dashboard is a modified version of [[pr2_dashboard]].

 • Maintainer status: developed
 • Maintainer: Felix Messmer <felixmessmer AT gmail DOT com>, Florian Weisshardt <fmw AT ipa.fhg DOT de>
 • Author: Alexander Bubeck <aub AT ipa.fhg DOT de>
 • License: Apache 2.0
 • Source: git https://github.com/ipa320/cob_command_tools.git (branch: indigo_release_candidate)
cob_command_tools: cob_command_gui | cob_dashboard | cob_helper_tools | cob_interactive_teleop | cob_monitoring | cob_script_server | cob_teleop

Package Summary

cob_dashboard is a modified version of [[pr2_dashboard]].

 • Maintainer status: maintained
 • Maintainer: Felix Messmer <felixmessmer AT gmail DOT com>, Florian Weisshardt <fmw AT ipa.fhg DOT de>
 • Author: Alexander Bubeck <aub AT ipa.fhg DOT de>
 • License: Apache 2.0
 • Source: git https://github.com/ipa320/cob_command_tools.git (branch: indigo_release_candidate)
cob_command_tools: cob_command_gui | cob_dashboard | cob_helper_tools | cob_monitoring | cob_script_server | cob_teleop

Package Summary

cob_dashboard is a modified version of [[pr2_dashboard]].

 • Maintainer status: maintained
 • Maintainer: Felix Messmer <felixmessmer AT gmail DOT com>, Florian Weisshardt <fmw AT ipa.fhg DOT de>
 • Author: Alexander Bubeck <aub AT ipa.fhg DOT de>
 • License: Apache 2.0
 • Source: git https://github.com/4am-robotics/cob_command_tools.git (branch: indigo_release_candidate)

Contents

Wiki: cob_dashboard (last edited 2011-11-25 09:52:29 by FlorianWeisshardt)